کلید های میانبر در مک

با کلیدهای میان‌بُر در مک بیشر آشنا شوید

استفاده از کی‌بورد و کلیدهای میان‌بُر برای انجام کار‌ها در یک کامپیو‌تر راه کاربردی و مفیدی برای افزایش سرعت انجام کار‌ها است.آیا می‌دانستید که می‌توانید کلیدهای میان‌بُر برای انجام کارهای مختلف در مک را به دلخواه خود و آن طور که راحت‌تر هستید تغییر دهید؟

متن کامل »