کمپانی Case IH

تراکتور خودران به نمایش درآمد؛ آینده صنعت کشاورزی دیدنی خواهد بود!

تراکتور خودران

عصر عجیبی است، تکنولوژی در تمام تار و پود زندگیمان نفوذ کرده و هر بار چیز تازه‌ای را رو می‌کند. این بار نوبت به صنعت خودروسازی در عرصه ساخت وسایل نقلیه مستقل رسیده است؛ اما نه یک محصول معمولی، بلکه صحبت از یک تراکتور خودران است. وسیله ای که می‌تواند در ...

متن کامل »