کمپین یادگاری به زمین

یادگاری ماندگار سامسونگ به ایران: امروز نشست خبری کمپین یادگاری تو به زمین برگزار شد

کمپین یادگاری به زمین

اگرچه، نام سامسونگ بیشتر در عرصه الکترونیک، شهره است، اما حالا این شرکت کره‌ای در عرصه محیط ریست، حرکت بسیار زیبا و ماندگاری انجام داده؛ حرکتی که به سبزتر شدن هر چه بیشتر ایران، کمک می‌کند. کاشت ۱۲۰ هزار اصله نهال در جنگل‌های هیرکانی جواهرده، پروژه‌ای بود که سامسونگ در ...

متن کامل »