کنفرانس I O گوگل

پیام گوگل به توسعه دهندگان : اپلیکیشن هایتان بسیار بی ریخت است فکری بکنید !

کمپانی آمریکایی گوگل پیش از شروع کنفرانس I/O امسال ارتش توسعه دهندگان خود را به دلیل طراحی‌های زشت و بد شکل اپلیکیشن‌ها مورد انتقاد علنی قرار داده و آن‌ها را تشویق کرده تا فکری اساسی در مورد ظاهر اپلیکیشن‌های خود بنمایند.

متن کامل »