کوانتمی

محققان کامپیوتر کوانتومی را در دل یک الماس جاسازی کردند

    الماس همیشه مظهر ثروت بوده اما حالا شاید قرار است مظهر تکنولوژی هم باشد: تیمی شامل محققان و دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، یک کامپیوتر کوانتومی را در داخل یک الماس جاسازی کرده اند. دلیلی اینکار حفاظت کامپیوتر در مقابل به هم خوردن همدوسی (decoherence) اعلام شده که در ...

متن کامل »