کوروش کمپانی

اگر خارج از ایران، سلبریتی ها برای شرکتی مشابه کوروش کمپانی تبلیغ می‌کردند چه عواقبی در انتظارشان بود؟

تبلیغ سلبریتی ها برای کوروش کمپانی

اگر سرنوشتی مشابه با قضیه کوروش کمپانی و سلبریتی ها که آن را تبلیغ کرده‌اند در خارج از کشور اتفاق می‌افتاد، چه مجازاتی برای این افراد مقرر می‌شد؟

متن کامل »