کوسه گورخری

تولید مثل غیر جنسی کوسه گورخری دانشمندان را متعجب کرده است!

کوسه گورخری

کوسه‌ها به خاطر تولید مثل به دو روش جنسی و غیر جنسی شهرت زیادی داشته و معمولا برای انجام چنین کاری، یکی از این دو روش را انتخاب می‌کنند. اما حالا محققان موردی عجیب را برای اولین‌بار مشاهده کرده‌اند؛ کوسه گورخری (Zebra Shark) سیستم تولید مثل خود را از روش جنسی ...

متن کامل »