کیفیت خودروی داخلی

نتایج جدیدترین ارزیابی کیفی خودروهای داخلی اعلام شد

ارزیابی کیفی خودروهای داخلی

همواره سازمان‌های مستقل با نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی، گزارش‌هایی را منتشر می‌کنند که می‌تواند اطلاعات دقیقی از میزان کیفیت خودروها و مشکلات احتمالی آنها ارائه دهد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز یک موسسه خصوصی است که این وظیفه را بر عهده دارد و نتایج جدیدترین ارزیابی کیفی ...

متن کامل »