گاسپار نوئه

گیم شات: جزئیاتی از فیلم بعدی گاسپار نوئه به نام Psyche منتشر شده است

وقتی به تاریخچه ی سینما نگاه می‌کنیم، بعضی کارگردان‌ها را می‌بینیم که همواره چیزی فراتر از یک کارگردان ساده بوده‌اند. اگر زمانی بخواهیم فهرستی از جنجالی‌ترین کارگردان های تاریخ سینما گلچین نمائیم، بدون شک نام گاسپار نوئه را می‌توانیم در آن فهرست پیدا کنیم.

متن کامل »