گوشی XKCD

نسل چهارم موبایل XKCD بر روی کاغذ تولد یافت!

نسل چهارم موبایل XKCD

علاقه‌مندان به تکنولوژی گه گداری دست به طراحی تلفن‌های هوشمندی می‌زنند که می‌توان آن‌ها را برای چندین قرن آینده تصور کرد. در همین راستا نسل چهارم موبایل XKCD به‌طور رسمی به همگان معرفی گشت.

متن کامل »