گوگل پس از مرگ

بعد از مرگ چه اتفاقي براي اکانت گوگل شما مي افتد؟!

شرکت گوگل یک راه جدید برای کنترل اکانت شما، هنگامی که شما استفاده از آن را متوقف کردید پیشنهاد می دهد. یکی از دلائل این کار این است که شما (یا هر کاربر دیگری) وجود نداشته باشید تا از آن حساب یا داده ها استفاده کنید (به هر دلیلی). Inactive ...

متن کامل »