گوگل پس از مرگ

بعد از مرگ چه اتفاقی برای اکانت گوگل شما می افتد؟!

شرکت گوگل یک راه جدید برای کنترل اکانت شما، هنگامی که شما استفاده از آن را متوقف کردید پیشنهاد می دهد. یکی از دلائل این کار این است که شما (یا هر کاربر دیگری) وجود نداشته باشید تا از آن حساب یا داده ها استفاده کنید (به هر دلیلی). Inactive ...

متن کامل »