گیرنده خورشیدی

جذب ۲۰۰۰ برابری انرژی خورشید با گیرنده های خورشیدی جدید IBM

در آینده‌ای نه چندان دور نفت و گاز آنچنان نایاب و گران خواهند شد که همه ما به ناچار باید به منابع تجدید پذیر انرژی روی آوریم. به همین خاطر است که در مغرب زمین تلاش برای بالا بردن کارایی چنین سامانه‌های تأمین انرژی به طور جدی دنبال می‌شود. در ...

متن کامل »