یخچال مهربانی

یخچال مهربانی یک رستوران در هند

یخچال مهربانی در هند

اگر نیاز نداری بذار و اگر نیاز داری بردار، جمله‌ی ساده‌ای که ما را به یاد انسانیت و توجه به نیازمندان به دور از هرگونه ریا می‌اندازد. گویا صدای این کار بشردوستانه به هند هم رسیده و در چند روز گذشته یک یخچال مهربانی در این کشور توجهات زیادی را ...

متن کامل »