2SIM

نگاهی به گوشي هاي دوسيم كارته نوكيا

    براي افرادي كه بخش هاي مختلف زندگي و كار خود را از يكديگر جدا مي كنند و براي هر بخش شماره و احیانا اپراتور جداگانه اي دارند داشتن يك گوشي با قابليت دو سيم كارت مي تواند گزينه مناسبي باشد، چراكه مي توانند به جاي استفاده از چند ...

متن کامل »