4 Minute Mile Project

تماشا کنید : یک مایل در 4 دقیقه ، یک قدم دیگر به سمت اَبَر انسان شدن !

تکنولوژی هر روز بیشتر از گذشته ما را به سمت دستیابی به قابلیت های ابر انسانی نزدیک تر می کند.یکی از این قابلیت ها ، بالارفت سرعت دویدن انسان است که اکنون به لطف پروژه 4MM که به سفارش دارپا و توسط آزمایشگاه ادغام ماشین و انسان(ASU) در حال توسعه است ...

متن کامل »