705 people

از میان ۷۰ نفر ایرانی داوطلب سفر بی بازگشت به مریخ ۷ نفر انتخاب شدند

اگر در گذشته نیز پروژه سفر بی بازگشت به مریخ را  دنبال کرده اید حتما خبر دارید که ۷۰ ایرانی برای این پروژه درخواست داده اند . که از بین آنها بعد از انجام تست ها و آزمایشات فراوان نهایتا پروژه «مارس وان» (Mars One) نام ۷۰۵ نفر از داوطلبان ...

متن کامل »