adobe buys aviary

ادوبی کمپانی Aviary را خرید : یک قدم دیگر برای ورود به دنیای موبایل

نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که سیر تولید و مصرف محتوا در اینترنت امروز به شکل عجیبی راه دستگاه‌های موبایل را در پیش گرفته است. این تغییر بنیادین مورد توجه شرکت‌های بزرگ عرصه ویرایش تصاویر و به خصوص شرکت بزرگ ادوبی نیز قرار گفته است.

متن کامل »