Anti-UAV Defence System

سیستم دفاعی AUDS ، ابزاری برای شناسایی، ردیابی و انهدام پهپادها !

پهباد ها هم در کنار تما مزایا و کاربردهای مثبتی که دارند ، گاهی مواقع برای اهداف منفی و خراب کارانه مورداستفاده قرار می گیرند و همین موضوع باعث شده تا گروهی به فکر ساخت یک سیستم دفاعی برای مقابله با این گجت ها بیوفتند.مجموعه‌ی Blighter Surveillance Systems به تازگی ...

متن کامل »