apple carplay

از سیستم هوشمند درون خودرویی اپل CarPlay چه می دانید ؟

اواخر سال گذشته بود که کمپانمی معظم اپل از سیستم هوشمند درون خودرویی خود با نام CarPlay پرده برداشت اما جزئیاتی زیادی از آن را در اختیار کاربران قرار نداد.اکنون این غول دنیای فن آوری به برخی پرسش‌ها در باره سیستم هوشمند درون خودرویی خود پاسخ داده است که این ...

متن کامل »