BeFearless

سامسونگ: واقعیت مجازی ترس از سخنرانی در جمع را از بین خواهد برد

در حال حاضر هدست‌های واقعیت مجازی در مرکز توجهات هستند زیرا اولین چیزی که به فکر هر شخصی برسد انجام بازی‌ست و گیمرهای زیادی نیز منتظر تجربه‌ی تمام عیار از یک بازی با گرافیک سنگین در دنیای واقعیت مجازی هستند. با وجود اینکه این موضوع می‌تواند باعث افزایش فروش و ...

متن کامل »