bombs

نامه های تهدید آمیز یک مرد ژاپنی به مسئولین نینتندو : مقر شرکت را بمب گذاری میکنم !

فردی در ژاپن، دو تن از اعضای بلندپایه نینتندو را مورد تهدید قرار داده است. وی به آنها گفته که قصد دارد با بمب به زندگی‌شان پایان دهد! ظاهرا این شخص قرار است که مقر نینتندو را بمب گذاری کرده و شرکت را ورشکست کند !

متن کامل »