Brain wave Tv

کنترل تلویزیون با قدرت فکر

تعداد زیادی از محصولات معرفی شده در نمایشگاه امسال به سمت و سوی هوشمند سازی سوق پیدا کرده اند. در این میان شرکت هایر ایده کنترل تلویزیونی را ارائه کرده که با قدرت فکر انسان کار می کند. نام این تلویزیون و کنترل اش Brain wave Tv است که به ...

متن کامل »