camera comparison

ویدیوی مقایسه دوربین نکسوس ۵ و آیفون ۵S

آیفون ۵S  یکی از تلفن‌هایی است که نکسوس ۵ در همه‌ی زمینه‌ها با آن مقایسه خواهد شد، در نتیجه در آینده‌ای نزدیک شاهد انجام مقایسه‌‌هایی مختلفی از این دست خواهیم بود. اما از نظر قدرت دوربین، برتری از آن کدامیک از این تلفن هوشمند خواهد شد؟ پاسخ در ویدئوی زیر ...

متن کامل »