Careverge

۷ گجت و ایده برای سلامتی

نمایشگاه CES 2012 با حضور بیش از ۱۵۰ هزار بازدید کننده به پایان رسید. در بخشی از این نمایشگاه بازدیدکنندگان می توانستند مجموعه عظیمی از گجتهای مرتبط با سلامت را هم در میان دست آوردهای روز شرکتها ببینند. اگر شما هم به سلامت خود می اندیشید و دوست دارید از ...

متن کامل »