climate changes

جستجو برای قدیمی ترین یخ زمین آغاز شد

قدیمی ترین یخ زمین کجا قرار دارد؟

قدیمی ترین یخ زمین در کجای این سیاره خاکی قرار دارد؟ شاید برای بسیاری این سوال پیش آمده باشد که قدیمی ترین یخی که بر روی زمین وجود دارد در کدام منطقه واقع شده است و آیا راهی برای کشف آن وجود دارد؟

متن کامل »