docomo translator

با مترجم تلفنی دوکومو، به زبان خودتان با هرکسی که زبان شما را نمی داند صحبت کنید

  مترجم تلفنی Docomo یک سرویس جدید مبتنی بر Cloud است. در این سرویس می توانید با هر شخصی در هر نقطه از جهان که زبان شما را متوجه نمی شود، صحبت کنید. در واقع جملاتی که بین دو نفر رد و بدل می شود توسط یک سیستم ترجمه که ...

متن کامل »