Dream W473

Q-Mobile با گوشی های ۱۰۳ تا ۱۸۸ دلاری وارد فروشگاه های ویندوز فون شد

وقتی پای تولید کنندگان ناشناخته به بازار اسمارت فون ها می رسد ، تعداد بسیار زیادی از آنها قابل شناسایی هستند ، بسیاری از آنها از کشورهای چین و هندوستان هستند که که می خواهند برای خود نامی در بازار دست و پا کنند .در خبر قبلی یک اسمارت فون ...

متن کامل »