drought problem

آیا حشرات می توانند به رفع مشکل خشکسالی کمک کنند ؟

یک تیم از محققین آمریکایی با الهام گرفتن از نوع خاصی از سوسک دست به ابداعی خارق العاده زدند ، این سوسک که در بیابان نامیب زندگی می کند یکی از موجودات آفریقایی است که قادر به جمع آوری مولکولهای مختلف هوا از طریق سیستمی در بال خود است . ...

متن کامل »