electric shock

برق گرفتگی یکی دیگر از کاربران آیفون در چین و فرو رفتن وی به حالت کما !

چند روز پیش بود که خبر رسید یکی از کاربران اسمارت فون آیفون ۵ بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده است. حال خبر می رسد که مورد مشابه دیگری نیز روی داده، با این تفاوت که این کاربر دارای اسمارت فون آیفون ۴ بوده و خوشبختانه ...

متن کامل »