facebook f8

فیس بوک در حال کار بر روی راهی جهت تایپ با ذهن است

تایپ با ذهن

چندروز پیش کمپانی فیس بوک از یک پروژه در حال کار توسط گروه تحقیقاتی “Building 8” خود رونمایی کرد که بر اساس آن، تیم مذکور در حال کار بر روی ساخت یک کامپیوتر مغزی جهت تایپ با ذهن کاربران است. لازم به ذکر است که هدف این دستگاه جدید ذهن ...

متن کامل »