inwatch

با ساعت هوشمند اندرویدی و سیم کارت خور inWatch آشنا شوید

در حالی که منتظریم شرکت های بزرگ فناوری دنیا با یک ساعت هوشمند انقلابی، بازار را متحول کنند، شرکت های مختلف کوچک و بزرگ ساعت های هوشمند شان را با سرعت وارد بازار می کنند.

متن کامل »