Kit Bike

طراح مفهومی دوچرخه‌ای که در کوله‌پشتی جا می‌شود + عکس

همیشه برای بچه ها داشتن دوچرخه به عنوان بهترین ابزار تفریح و خرید آن نیز به عنوان ماندگار ترین خاطره در ذهن همه ی  مانده و شاید برای آیندگان نیز  این موضوع  اینچنین باقی بماند.

متن کامل »