liberator

به لطف پرینتر های ۳ بعدی چاپ تفنگ های واقعی بچه بازی شده است!

مدتی پیش بود که  موسسه ای به نام Wilson تفنگ خود را که با استفاده از یک پرینتر ۳ بعدی چاپ شده بود را مورد آزمایش قرار داد و  نگرش همگان را از قابلیت های پرینتر های ۳ بعدی تغییر داد.اما اکنون دیگر هر کسی با داشتن یک پرینتر سه‌بعدی ...

متن کامل »