microsoft mobie

درز تصاویر لومیا ۸۳۰ نام تجاری مایکروسافت موبایل را تایید می کند

کمتر از دو هفته به آغاز رویداد IFA 2014 باقی مانده و در آن لومیا ۸۳۰ رسما معرفی خواهد شد .روز گذشته تصاویری از لومیا ۸۳۰ در برزیل درز کرد که نام تجاری مایکروسافت موبایل را تایید می کند

متن کامل »