mobility

چگونه اندروید تاج پادشاهی را از اپل ربود ؟!

برای مدت زمان طولانی، بسیاری فکر میکردند که پلتفرم iOS اپل می تواند بعنوان سلطان بخش موبایل باقی بماند و این عنوان را حفظ کند، اما این اندروید گوگل بود که همانند یک مار خزید و تاج و تخت پادشاهی را از اپل ربود. اما این اتفاق چگونه روی داد؟ ...

متن کامل »