Sony Ericsson Xperia Pro

اکسپریای حرفه‌ای Sony Ericsson Xperia Pro

سونی‌اریکسون در پی یک دوره فترت و پس از اینکه احساس کرد دارد از رقبای بزرگش عقب می‌افتد و به مرور در حال از دست دادن جایگاهش در نزد طرفدارانش است، سعی کرد سری‌های قبلی خود را به کناری بنهد و سری اکسپریا را به عنوان مدعایی برای آغاز دوره‌ای ...

متن کامل »