tablets with telephony on board

آسیایی ها علاقه بسیاری به تبلت های سیم کارت خور و بزرگ دارند

بنا به گزارش IDC ، خریداران بازارهای آسیایی علاقه بسیاری به تبلت های سیم کارت خود دارند.در واقع فروش تبلت های بزرگ با قابلیت برقرای تماس تلفنی در این بازار های نسبت به مدل های کوچکتر و بدون قابلیت برقراری تماس ، بیشتر بوده است.

متن کامل »