terrible phone design

۸ مدل طراحی ناموفق و فاجعه‌آمیز در تلفن های همراه

قاعدتا هرکسی برای خرید تلفن همراه، به ویژگی‌های خاصی از آن توجه می‌کند. برای برخی امکانات سخت‌افزاری و برای برخی امکانات نرم‌افزاری در اولویت هستند. اما هستند افرادی که طراحی گوشی و یا خاص بودن آن از همه‌چیز برای آن‌ها مهم‌تر است.

متن کامل »