قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97

کد خرید و قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97

در شهریورماه 97 همراه اول بسته‌های جدید اینترنت خود را معرفی کرد. این بسته‌ها در حجم و قیمت‌های متنوعی به فروش می‌رسند و در ادامه نگاهی بر نحوه خرید و قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 خواهیم داشت.

بسته‌های نسل سوم و چهارم مخابراتی همراه اول با نام تجاری «نوترینو» عرضه می‌شوند و سرعت آن‌ها در قیاس با شبکه‌های 2G قدیمی بسیار بیشتر است. به طور کلی شبکه‌های مخابراتی 3G و 4G با تمرکز بر سرعت و کیفیت اینترنت توسعه داده می‌شوند و در همین راستا، قیمت اینترنت هم به صورت آزاد و هم در قالب بسته ارزان‌تر از پیش محاسبه خواهد شد. در اقدامی تازه و عجیب، اپراتور اول بسته‌های اینترنت خود را به روز کرده و بسته‌های جدیدی در آن گنجانده است، اما بسته‌های محبوب اینترنتی از لیست بسته‌ها را حذف کرده و قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 کمی افزایش یافته‌اند. همراه اول هنوز توضیحی برای دلیل حذف این بسته‌ها ارائه نکرده و تنها شاهد بسته‌های جدیدتری هستیم که چه نسبت به قبل و چه نسبت به سایر اپراتورها از قیمت بالاتری برخوردارند.

خرید و فعال‌سازی بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. شما می‌توانید با ارسال عدد 32 لاتین به شماره 8080 یا +9810، شماره‌گیری کد دستوری #32*10* یا کد *100# و دانلود و نصب برنامه اختصاصی همراه اول موسوم به «همراه من» بسته‌های اینترنتی همراه اول را مشاهده کنید. همچنین می‌توانید با ارسال پیامک به شماره 8008 تنظیمات اینترنت مربوط به گوشی خود را دریافت نمایید.

قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97

در ادامه بسته‌های جدید اینترنت همراه اول را در جدول زیر آورده‌ایم تا انتخاب برای شما عزیزان راحت‌تر باشد.

قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 : بسته های اینترنت همراه اول آلفا + کوتاه و بلندمدت

مدت اعتباردائمی / اعتباریحجم بستهروش فعالسازیمبلغ قابل پرداخت
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبحروزانههدیه شبانه
یک روزهاعتباریندارد۶۰MB۱۲۰MB*۱۰۰*۲۱۵۱#۱,۶۰۰ تومان
اعتباریندارد۱۵۰MB۳۰۰MB*۱۰۰*۲۱۱#۲,۷۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۲۵۰MB۵۰۰MB*۱۰۰*۲۱۵۲#۳,۶۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۵۰۰MB۱GB*۱۰۰*۲۱۲#۴,۹۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۷۵۰MB۱,۵GB*۱۰۰*۲۱۵۳#۵,۹۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۱GB۲GB*۱۰۰*۲۱۳#۶,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۲GB۴GB*۱۰۰*۲۱۴#۸,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۳GB۶GB*۱۰۰*۲۱۵۴#۹,۹۰۰ تومان
هفت روزهدائمی/ اعتباریندارد۲۰۰MB۴۰۰MB*۱۰۰*۲۲۱#۴,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۳۰۰MB۶۰۰MB*۱۰۰*۲۲۵۱#۵,۵۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۵۰۰MB۱GB*۱۰۰*۲۲۲#۷,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۷۵۰MB۱,۵GB*۱۰۰*۲۲۵۲#۸,۳۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۱,۵GB۳GB*۱۰۰*۲۲۳#۱۰,۹۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۲,۵GB۵GB*۱۰۰*۲۲۴#۱۳,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۳GB۶GB*۱۰۰*۲۲۵۳#۱۴,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۴GB۸GB*۱۰۰*۲۲۵۴#۱۶,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۶GB۱۲GB*۱۰۰*۲۲۵۵#۱۹,۵۰۰ تومان
سی روزهدائمی/ اعتباریندارد۵۰۰MB۱GB*۱۰۰*۲۳۶۱#۷,۹۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۱GB۲GB*۱۰۰*۲۳۱#۱۰,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۲GB۴GB*۱۰۰*۲۳۲#۱۳,۹۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۳GB۶GB*۱۰۰*۲۳۶۲#۱۶,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۴GB۸GB*۱۰۰*۲۳۳#۱۸,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۵GB۱۰GB*۱۰۰*۲۳۶۳#۲۰,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۷GB۱۴GB*۱۰۰*۲۳۴#۲۴,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۱۰GB۲۰GB*۱۰۰*۲۳۵#۲۹,۴۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۱۵GB۳۰GB*۱۰۰*۲۳۶۴#۳۶,۹۰۰ تومان
بسته های آلفا+ بلند مدت
سه ماههدائمی/ اعتباریندارد۸GB۰*۱۰۰*۲۴۱#۳۲,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۱۰GB۰*۱۰۰*۲۴۲#۳۵,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۱۶GB۰*۱۰۰*۲۴۳#۴۴,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۲۵GB۰*۱۰۰*۲۴۴#۶۴,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۳۵GB۰*۱۰۰*۲۴۵#۷۹,۰۰۰ تومان
شش ماههدائمی/ اعتباریدارد۲۰GB۰*۱۰۰*۲۵۱#۵۹,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۳۵GB۰*۱۰۰*۲۵۲#۹۹,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۵۰GB۰*۱۰۰*۲۵۳#۱۱۹,۰۰۰ تومان
یکسالهدائمی/ اعتباریدارد۳۰GB۰*۱۰۰*۲۶۱#۸۹,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۴۵GB۰*۱۰۰*۲۶۲#۱۱۲,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریدارد۷۰GB۰*۱۰۰*۲۶۳#۱۵۹,۰۰۰ تومان

قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 : بسته های اینترنت همراه اول صبحانت و شبانت

مدت اعتباردائمی/ اعتباریحجم بستهروش فعالسازیمبلغ قابل پرداخت
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبحروزانههدیه شبانهبازه زمانی قابل مصرف
هفت روزهدائمی/ اعتباریندارد۳GBندارد۶ صبح تا ۱۲ ظهر*۱۰۰*۲۷۲۱#۴,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۵GBندارد۶ صبح تا ۱۲ ظهر*۱۰۰*۲۷۲۲#۵,۰۰۰ تومان
سی روزهدائمی/ اعتباریندارد۸GBندارد۶ صبح تا ۱۲ ظهر*۱۰۰*۲۷۲۳#۸,۰۰۰ تومان
دائمی/ اعتباریندارد۱۲GBندارد۶ صبح تا ۱۲ ظهر*۱۰۰*۲۷۲۴#۱۰,۰۰۰ تومان
بسته‌های شبانت
مدت اعتباردائمی/ اعتباریحجم بستهروش فعالسازیمبلغ قابل پرداخت
ترافیک رایگان ۳ تا ۷ صبحشبانههدیه شبانهبازه زمانی قابل مصرف
یک روزهدائمی/ اعتباریندارد۹۰۰MBندارد۲ تا ۷ صبح*۱۰۰*۲۷۱۱#۹۰۰ تومان
هفت روزهدائمی/ اعتباریندارد۱۰GBندارد۲ تا ۷ صبح*۱۰۰*۲۷۱۲#۴,۵۰۰ تومان
سی روزهدائمی/ اعتباریندارد۲۲GBندارد۲ تا ۷ صبح*۱۰۰*۲۷۱۳#۹,۰۰۰ تومان

قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 : بسته های اینترنت نامحدود همراه اول

بسته های اینترنت نامحدود شبانهمدت زمان اعتبار بسته نامحدودکد دستوری فعال سازیسیاست مصرف منصفانهقیمت
اینترنت نامحدود شبانه (یک روزه)۱ روز از ۲ تا ۷ بامداد*۱۰۰۰*۲۲۱۱#۲۰ گیگابایت۱,۹۰۰ تومان
۱ روز از ۱  بامداد تا ۱۱ صبح*۱۰۰۰*۲۲۱۲#۵۰ گیگابایت۳,۹۰۰ تومان
اینترنت نامحدود شبانه (یک هفته)۷ روز از ۲ تا ۷ بامداد*۱۰۰۰*۲۲۲۱#۶۰ گیگابایت۴,۹۰۰ تومان
۷ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح*۱۰۰۰*۲۲۲۲#۱۵۰ گیگابایت۸,۹۰۰ تومان
اینترنت نامحدود شبانه (یک ماهه)۳۰ روز از ۲ تا ۷ بامداد*۱۰۰۰*۲۲۳۱#۱۸۰ گیگابایت۹,۹۰۰ تومان
۳۰ روز از ۱ بامداد تا ۱۱ صبح*۱۰۰۰*۲۲۳۲#۴۵۰ گیگابایت۱۹,۹۰۰ تومان

با توجه به قیمت بسته های اینترنت همراه اول در شهریور 97 ، شما کدام‌یک از بسته‌های بالا را انتخاب می‌کنید؟

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

8 دیدگاه

 1. حجم بیشترو گذاشته شبا با دوبرابر قیمت

 2. همراه اول ، سایپا و ایران خودرو بزرگترین جانیان ، جنایتکاران و دزدهای ایران هستند

 3. محمد جواد خان زاده درباری

  میتونید برید برنامه همراه من نصب کنید همشو نوشته تازه 5 درصدم تخفیف داره

 4. من که میرم یه دونه سیم کارت میخرم 6 تومن 15 گیگ اینترنت داره 5 هزار شارژ اولیه

 5. من به دلیل داشتن ADSL میومدم اینترنت 30 روزه 500 مگ + هدیه 1 گیگ شبانه و ماهانه 7900 رو انتخاب می کردم

  به هر حال، نیاز چندانی به اینترنت موبایل ندارم

  با سپاس