آخرین مطالب

زمین در حال نزدیک‌تر شدن به خورشید است یا دورتر شدن از آن؟

فاصله خورشید و زمین

شاید برایتان جالب باشد که بدانید میانگین فاصله زمین و خورشید همیشه ثابت نیست و سال به سال تغییر می‌کند. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت که چه نیروهایی روی سیاره ما و خورشید عمل می‌کند تا زمین به خورشید دورتر یا نزدیک‌تر شود.

متن کامل »