کامپیوتر

اولین کامپیوتر شخصی جهان پس از 50 سال در یک خانه در انگلیس پیدا شد

اولین کامپیوتر شخصی جهان

دو دستگاه رایانه Q1 که به عنوان اولین کامپیوتر شخصی در جهان شناخته می‌شود، به‌تازگی به‌طور اتفاقی در انگلستان پیدا شده‌اند. این دستگاه‌ها آخرین بار پنجاه سال قبل استفاده شده بودند!

متن کامل »