پزشکی و سلامت

دانشمندان راه درمان چاقی را پیدا کردند: چربی خودسوز

چربی خودسوز

از جراحی گرفته تا قرص‌های مختلف همگی به‌عنوان راهی برای درمان مشکل چاقی مطرح می‌شوند. هرچند دانشمندان اخیرا توانسته‌اند با کشفی شگفت‌انگیز راه ایجاد چربی خودسوز را پیدا کنند.

متن کامل »