اخبار داخلی

خدمات مبتنی بر محتوای ایرانسل با اعتبار حساب ویژه ارائه می‌شود

خدمات مبتنی بر محتوای ایرانسل

خدمات مبتنی بر محتوای ایرانسل فقط با اعتبار حساب ویژه ارائه می‌شود و مشترکان این اپراتور برای برخورداری از این خدمات می‌بایست حساب ویژه این خدمات را شارژ کنند.

متن کامل »