اینترنت های وب

تعرفه اینترنت های وب ؛ قیمت بسته‌های غیر حجمی، فشفشه و نیترو

اینترنت های وب در بسته های متنوع غیر حجمی، فشفشه و نیترو پلاس با حجم‌ها و قیمت های مختلف به مشترکان ارائه می‌شود. در ادامه، جزئیات تعرفه های اینترنت HiWeb را بررسی می‌کنیم.

شرکت داده گستر عصر نوین از سال ۱۳۸۲ به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات انتقال داده آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۸۸ مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت در سال ۱۳۹۱ نام تجاری های وب (Hi Web) را در بازار مخابرات و ارتباطات کشور معرفی کرد و در این دوره فعالیت جدید توانست در بازار رقابتی اینترنت کشور رشد کند. اکنون های وب در بیش از ۵۴۳ شهر کشور خدمات اینترنتی ارائه می‌کند و یکی از شرکت‌های برتر اینترنت ADSL است.

همچنین در مهرماه ۱۳۹۵، آغاز همکاری های وب با ودافون به صورت رسمی اعلام شد و بر این اساس های وب از توان فنی و تخصصی ودافون به صورت انحصاری در بازار ایران بهره می‌گیرد.

اینترنت های وب

اینترنت های وب در بسته‌های غیر حجمی، نیترو، سرویس‌های ویژه و بسته های فشفشه به مشترکان ارائه می‌شود. در ادامه، جزئیات تعرفه های اینترنت های وب را بررسی می‌کنیم:

سرویس های غیر حجمی اینترنت های وب

بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در سرویس های غیر حجمی پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به مصرف منصفانه یا FUP معروف است، سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش پیدا می‌کند. به غیر از سرویس‌های جدول زیر که در این صورت می‌توانید با این سرعت به مصرف خود ادامه دهید یا با خرید ترافیک اضافه و فشفشه به سرعت قبلی بازگردید.

نوع سرویس

FUP

سرویس ویژه ۱۶ مگابیت بر ثانیه یک ساله۴ مگابیت بر ثانیه
سرعت ثابت ۱۶ مگابیت بر ثانیه یک ساله – سرویس ویژه ۱۶ مگابیت بر ثانیه ۶ ماهه۲ مگابیت بر ثانیه
سرعت ثابت ۸ مگابیت بر ثانیه یک ساله – سرعت ثابت ۱۶ مگابیت بر ثانیه ۶ ماهه۱ مگابیت بر ثانیه
سرعت ثابت ۴ مگابیت بر ثانیه یک ساله – سرعت ثابت ۸ مگابیت بر ثانیه ۶ ماه – سرعت ثابت ۱۶ مگابیت بر ثانیه ۳ ماهه – سرویس ویژه ۸ مگابیت بر ثانیه ۳ ماهه – سرعت ثابت ۱۶ مگابیت بر ثانیه یک ماهه۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه
سرعت ثابت ۴ مگابیت بر ثانیه ۶ ماهه – سرعت ثابت ۸ مگابیت بر ثانیه ۳ ماهه – سرعت ثابت ۸ مگابیت بر ثانیه یک ماهه – سرویس ویژه ۸ مگابیت بر ثانیه یک ماهه۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه

 

در هر یک از سرویس‌های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است. نسبت مصرف ترافیک داخلی به ترافیک بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ به عنوان مثال در سرویس «سرعت ثابت ۱۶ مگابیت بر ثانیه یک ماهه» سقف حجم ترافیک ماهیانه FUP آن ۵۰۰ گیگ است.

در صورتی که تمایل داشته باشید به صورت کامل از ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، می‌توانید ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل داشته باشید یا در صورتی که تمایل داشته باشید به صورت کامل از ترافیک داخلی استفاده کنید، می‌توانید ۱۰۰۰ گیگ ترافیک داخلی داشته باشید. همچنین می‌توانید به صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌المللی استفاده کنید.

سرویس‌های ۱ ماهه

سرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
۱۶ مگابیت بر ثانیه۵۰۰ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۱۰۰۰ گیگ داخلی)۸۰ هزار تومان
۸ مگابیت بر ثانیه۲۰۰ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۴۰۰ گیگ داخلی)۵۰ هزار تومان
۴ مگابیت بر ثانیه۸۰ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۱۶۰ گیگ داخلی)۴۰ هزار تومان
۳ مگابیت بر ثانیه۶۰ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۱۲۰ گیگ داخلی)۳۵ هزار تومان
۲ مگابیت بر ثانیه۴۰ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۸۰ گیگ داخلی)۲۵ هزار تومان
۱ مگابیت بر ثانیه۲۵ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۵۰ گیگ داخلی)۲۰ هزار تومان
۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه۱۲.۵ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۲۵ گیگ داخلی)۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان

سرویس‌های ۳ ماهه

سرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
۱۶ مگابیت بر ثانیه۶۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۱۲۰۰ گیگ داخلی)۸۰ هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره ۱۸۰۰ گیگابایتقیمت کل دوره ۲۴۰ هزار تومان
۸ مگابیت بر ثانیه۲۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۵۰۰ گیگ داخلی)۵۰ هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره ۷۵۰ گیگابایتقیمت کل دوره ۱۵۰ هزار تومان
۴ مگابیت بر ثانیه۹۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۱۸۰ گیگ داخلی)۴۰ هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره ۲۷۰ گیگابایتقیمت کل دوره ۱۲۰ هزار تومان

سرویس‌های ۶ ماهه

سرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
۱۶ مگابیت بر ثانیه۷۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۱۴۰۰ گیگ داخلی)۸۰ هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره ۴۲۰۰ گیگابایتقیمت کل دوره ۴۸۰ هزار تومان
۸ مگابیت بر ثانیه۳۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۶۰۰ گیگ داخلی)۵۰ هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره ۱۸۰۰ گیگابایتقیمت کل دوره ۳۰۰ هزار تومان
۴ مگابیت بر ثانیه۱۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۲۰۰ گیگ داخلی)۴۰ هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره ۶۰۰ گیگابایتقیمت کل دوره ۲۴۰ هزار تومان

سرویس‌های یک ساله

سرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
۱۶ مگابیت بر ثانیه۸۰۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۱۶۰۰ گیگ داخلی)۸۰ هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره ۹۶۰۰ گیگابایتقیمت کل دوره ۹۶۰ هزار تومان
۸ مگابیت بر ثانیه۳۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۷۰۰ گیگ داخلی)۵۰ هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره ۴۲۰۰ گیگابایتقیمت کل دوره ۶۰۰ هزار تومان
۴ مگابیت بر ثانیه۱۱۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۲۲۰ گیگ داخلی)۴۰ هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره ۱۳۲۰ گیگابایتقیمت کل دوره ۴۸۰ هزار تومان

 

پس از خرید یا در طی دوره، امکان عودت سرویس وجود ندارد.

نامه جمع‌آوری ۳ روز بعد از تمدید نکردن سرویس به مخابرات ارسال می‌شود.

سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.

هزینه دایر و تخلیه خطوط مشترکان توسط شرکت مخابرات ایرات بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مبلغ ۱۲ هزار تومان است که در هنگام برقراری سرویس به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه می‌شود.

در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۱۵ هزار تومان است.

به تمامی مبالغ درج شده در جداول بالا، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نیستند.

ترافیک باقی مانده در هر دوره قابل انتقال به دوره بعدی نیست.

در صورت اتمام حجم سرویس های غیر حجمی اینترنت های وب ، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ ۲ هزار تومان خواهد بود.

سرویس های ویژه اینترنت های وب

سرویس های ویژه اینترنت های وب برای مشترکانی مناسب است که به سرعت بالا و FUP کمتر از سرویس‌های غیر حجمی نیاز دارند. در هر یک از سرویس‌های زیر، سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است و نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است.

مدت دورهسرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
۱ ماهه۸ مگابیت بر ثانیه۳۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۶۰ گیگ داخلی)۳۰ هزار تومان
۳ ماهه۸ مگابیت بر ثانیه۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۱۰۰ گیگ داخلی) – ترافیک کل دوره ۱۵۰ گیگابایت۳۵ هزار تومان ماهیانه – قیمت کل دوره ۱۰۵ هزار تومان
۶ ماهه۱۶ مگابیت بر ثانیه۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۱۰۰ گیگ داخلی) – ترافیک کل دوره ۳۰۰ گیگابایت۴۰ هزار تومان ماهیانه – قیمت کل دوره ۲۴۰ هزار تومان
یک ساله۱۶ مگابیت بر ثانیه۷۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۱۵۰ گیگ داخلی) – ترافیک کل دوره ۹۰۰ گیگابایت۵۰ هزار تومان ماهیانه – قیمت کل دوره ۶۰۰ هزار تومان

 

به تمامی مبالغ بالا، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نیستند.

ترافیک باقی مانده در هر دوره قابل انتقال به دوره بعدی نیست.

بسته های فشفشه اینترنت های وب

فشفشه، بسته‌های حجمی با مهلت استفاده محدود هستند که روی سرویس مشترکان اینترنت های وب فعال می‌شوند. با استفاده از بسته های فشفشه می‌توانید در مدت زمانی مشخص، حجم زیادی از ترافیک را بدون افت سرعت و با قیمت مناسب استفاده کنید. در این بسته‌ها، نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی ۲ است.

بستهحجمشرایطقیمت
فشفشه ۷ روزه۱۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۲۰ گیگ ترافیک داخلی)در هنگام فعال‌سازی این فشفشه باید حداقل ۸ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.۸ هزار و ۵۰۰ تومان
فشفشه ۱۵ روزه۳۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۶۰ گیگ ترافیک داخلی)در هنگام فعال‌سازی این فشفشه باید حداقل ۱۶ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.۱۸ هزار تومان
فشفشه ۳۰ روزه۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل ۱۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی)در هنگام فعال‌سازی این فشفشه باید حداقل ۳۱ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.۳۰ هزار تومان

 

به تمامی مبالغ بالا، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌شود.

بسته های نیترو پلاس اینترنت های وب

بسته‌های نیترو پلاس به سه دسته ۳ ساعته، ۱ روزه و ۳ روزه تقسیم می‌شوند. این بسته‌ها برای افزایش سرعت سرویس‌های غیر حجمی طراحی شده‌اند و علاوه بر افزایش سرعت سرویس برای زمانی مشخص دارای ترافیک هم هستند. این سرویس‌ها به صورت آنی فعال می‌شوند و بسته نیتروی خریداری شده به محض خرید روی سرویس فعلی شما فعال خواهد شد. البته در زمان فعال بودن بسته فشفشه، امکان خرید و فعالسازی سرویس نیترو وجود ندارد. در این صورت بسته نیتروی شما به صورت کد تخفیف در پنل کاربری شما ذخیره می‌شود و پس از اتمام بسته فشفشه می‌توانید کد تخفیف آن را فعال کنید.

در تمامی بسته‌های نیترو پلاس، سرعت پایه در افزایش سرعت برابر با سرعت نیترو است.

نیترو پلاس‌های ۳ ساعته

سرعت اتصالترافیکقیمت
۱۶ مگابیت بر ثانیه۱.۱۲۵ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۲.۲۵ گیگ داخلی)۳۰۰ تومان
۸ مگابیت بر ثانیه۶۲۵ مگابایت بین‌الملل (معادل ۱.۲۵ گیگ داخلی)۲۰۰ تومان
۴ مگابیت بر ثانیه۳۷۵ مگابایت بین‌الملل (معادل ۷۵۰ مگابایت داخلی)۱۵۰ تومان

نیترو پلاس‌های یک روزه

سرعت اتصالترافیکقیمت
۸ مگابیت بر ثانیه۴.۳۷۵ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۸.۷۵ گیگ داخلی)۱ هزار و ۶۰۰ تومان
۱۶ مگابیت بر ثانیه۹.۱۲۵ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۱۸.۲۵ گیگ داخلی)۲ هزار و ۶۰۰ تومان

نیترو پلاس‌های ۳ روزه

سرعت اتصالترافیکقیمت
۴ مگابیت بر ثانیه۸ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۱۶ گیگ داخلی)۴ هزار تومان
۸ مگابیت بر ثانیه۱۳ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۲۶ گیگ داخلی)۵ هزار تومان
۱۶ مگابیت بر ثانیه۲۷.۵ گیگابایت بین‌الملل (معادل ۵۵ گیگ داخلی)۸ هزار تومان

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

۶ دیدگاه

  1. تعرفه های آسیاتک خیلی خیلی بهتر از دیگر شرکتها هست

  2. ما ک آه نداریم با ناله سودا کنیگ

  3. چخبره بابا اینهمه پول اونم با این سرعت؟