اینترنت های وب

تعرفه اینترنت های وب ؛ قیمت بسته‌های غیر حجمی، فشفشه و نیترو

اینترنت های وب در بسته های متنوع غیر حجمی، فشفشه و نیترو پلاس با حجم‌ها و قیمت های مختلف به مشترکان ارائه می‌شود. در ادامه، جزئیات تعرفه های اینترنت HiWeb را بررسی می‌کنیم.

شرکت داده گستر عصر نوین از سال 1382 به عنوان یک شرکت ارائه دهنده خدمات انتقال داده آغاز به کار کرد و در سال 1388 مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت در سال 1391 نام تجاری های وب (Hi Web) را در بازار مخابرات و ارتباطات کشور معرفی کرد و در این دوره فعالیت جدید توانست در بازار رقابتی اینترنت کشور رشد کند. اکنون های وب در بیش از 543 شهر کشور خدمات اینترنتی ارائه می‌کند و یکی از شرکت‌های برتر اینترنت ADSL است.

همچنین در مهرماه 1395، آغاز همکاری های وب با ودافون به صورت رسمی اعلام شد و بر این اساس های وب از توان فنی و تخصصی ودافون به صورت انحصاری در بازار ایران بهره می‌گیرد.

اینترنت های وب

اینترنت های وب در بسته‌های غیر حجمی، نیترو، سرویس‌های ویژه و بسته های فشفشه به مشترکان ارائه می‌شود. در ادامه، جزئیات تعرفه های اینترنت های وب را بررسی می‌کنیم:

سرویس های غیر حجمی اینترنت های وب

بر اساس مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در سرویس های غیر حجمی پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به مصرف منصفانه یا FUP معروف است، سرعت سرویس به 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش پیدا می‌کند. به غیر از سرویس‌های جدول زیر که در این صورت می‌توانید با این سرعت به مصرف خود ادامه دهید یا با خرید ترافیک اضافه و فشفشه به سرعت قبلی بازگردید.

نوع سرویس

FUP

سرویس ویژه 16 مگابیت بر ثانیه یک ساله4 مگابیت بر ثانیه
سرعت ثابت 16 مگابیت بر ثانیه یک ساله – سرویس ویژه 16 مگابیت بر ثانیه 6 ماهه2 مگابیت بر ثانیه
سرعت ثابت 8 مگابیت بر ثانیه یک ساله – سرعت ثابت 16 مگابیت بر ثانیه 6 ماهه1 مگابیت بر ثانیه
سرعت ثابت 4 مگابیت بر ثانیه یک ساله – سرعت ثابت 8 مگابیت بر ثانیه 6 ماه – سرعت ثابت 16 مگابیت بر ثانیه 3 ماهه – سرویس ویژه 8 مگابیت بر ثانیه 3 ماهه – سرعت ثابت 16 مگابیت بر ثانیه یک ماهه512 کیلوبیت بر ثانیه
سرعت ثابت 4 مگابیت بر ثانیه 6 ماهه – سرعت ثابت 8 مگابیت بر ثانیه 3 ماهه – سرعت ثابت 8 مگابیت بر ثانیه یک ماهه – سرویس ویژه 8 مگابیت بر ثانیه یک ماهه256 کیلوبیت بر ثانیه

 

در هر یک از سرویس‌های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است. نسبت مصرف ترافیک داخلی به ترافیک بین‌الملل 1 به 2 است؛ به عنوان مثال در سرویس «سرعت ثابت 16 مگابیت بر ثانیه یک ماهه» سقف حجم ترافیک ماهیانه FUP آن 500 گیگ است.

در صورتی که تمایل داشته باشید به صورت کامل از ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، می‌توانید 500 گیگ ترافیک بین‌الملل داشته باشید یا در صورتی که تمایل داشته باشید به صورت کامل از ترافیک داخلی استفاده کنید، می‌توانید 1000 گیگ ترافیک داخلی داشته باشید. همچنین می‌توانید به صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌المللی استفاده کنید.

سرویس‌های 1 ماهه

سرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
16 مگابیت بر ثانیه500 گیگابایت بین‌الملل (معادل 1000 گیگ داخلی)80 هزار تومان
8 مگابیت بر ثانیه200 گیگابایت بین‌الملل (معادل 400 گیگ داخلی)50 هزار تومان
4 مگابیت بر ثانیه80 گیگابایت بین‌الملل (معادل 160 گیگ داخلی)40 هزار تومان
3 مگابیت بر ثانیه60 گیگابایت بین‌الملل (معادل 120 گیگ داخلی)35 هزار تومان
2 مگابیت بر ثانیه40 گیگابایت بین‌الملل (معادل 80 گیگ داخلی)25 هزار تومان
1 مگابیت بر ثانیه25 گیگابایت بین‌الملل (معادل 50 گیگ داخلی)20 هزار تومان
512 کیلوبیت بر ثانیه12.5 گیگابایت بین‌الملل (معادل 25 گیگ داخلی)12 هزار و 500 تومان

سرویس‌های 3 ماهه

سرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
16 مگابیت بر ثانیه600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 1200 گیگ داخلی)80 هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره 1800 گیگابایتقیمت کل دوره 240 هزار تومان
8 مگابیت بر ثانیه250 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 500 گیگ داخلی)50 هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره 750 گیگابایتقیمت کل دوره 150 هزار تومان
4 مگابیت بر ثانیه90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 180 گیگ داخلی)40 هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره 270 گیگابایتقیمت کل دوره 120 هزار تومان

سرویس‌های 6 ماهه

سرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
16 مگابیت بر ثانیه700 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 1400 گیگ داخلی)80 هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره 4200 گیگابایتقیمت کل دوره 480 هزار تومان
8 مگابیت بر ثانیه300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 600 گیگ داخلی)50 هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره 1800 گیگابایتقیمت کل دوره 300 هزار تومان
4 مگابیت بر ثانیه100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 200 گیگ داخلی)40 هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره 600 گیگابایتقیمت کل دوره 240 هزار تومان

سرویس‌های یک ساله

سرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
16 مگابیت بر ثانیه800 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 1600 گیگ داخلی)80 هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره 9600 گیگابایتقیمت کل دوره 960 هزار تومان
8 مگابیت بر ثانیه350 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 700 گیگ داخلی)50 هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره 4200 گیگابایتقیمت کل دوره 600 هزار تومان
4 مگابیت بر ثانیه110 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 220 گیگ داخلی)40 هزار تومان ماهیانه
ترافیک کل دوره 1320 گیگابایتقیمت کل دوره 480 هزار تومان

 

پس از خرید یا در طی دوره، امکان عودت سرویس وجود ندارد.

نامه جمع‌آوری 3 روز بعد از تمدید نکردن سرویس به مخابرات ارسال می‌شود.

سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.

هزینه دایر و تخلیه خطوط مشترکان توسط شرکت مخابرات ایرات بر اساس مصوبه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مبلغ 12 هزار تومان است که در هنگام برقراری سرویس به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه می‌شود.

در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 15 هزار تومان است.

به تمامی مبالغ درج شده در جداول بالا، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نیستند.

ترافیک باقی مانده در هر دوره قابل انتقال به دوره بعدی نیست.

در صورت اتمام حجم سرویس های غیر حجمی اینترنت های وب ، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ 2 هزار تومان خواهد بود.

سرویس های ویژه اینترنت های وب

سرویس های ویژه اینترنت های وب برای مشترکانی مناسب است که به سرعت بالا و FUP کمتر از سرویس‌های غیر حجمی نیاز دارند. در هر یک از سرویس‌های زیر، سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است و نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل 1 به 2 است.

مدت دورهسرعت ثابتترافیک ماهیانه (FUP)قیمت
1 ماهه8 مگابیت بر ثانیه30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 60 گیگ داخلی)30 هزار تومان
3 ماهه8 مگابیت بر ثانیه50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 100 گیگ داخلی) – ترافیک کل دوره 150 گیگابایت35 هزار تومان ماهیانه – قیمت کل دوره 105 هزار تومان
6 ماهه16 مگابیت بر ثانیه50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 100 گیگ داخلی) – ترافیک کل دوره 300 گیگابایت40 هزار تومان ماهیانه – قیمت کل دوره 240 هزار تومان
یک ساله16 مگابیت بر ثانیه75 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 150 گیگ داخلی) – ترافیک کل دوره 900 گیگابایت50 هزار تومان ماهیانه – قیمت کل دوره 600 هزار تومان

 

به تمامی مبالغ بالا، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نیستند.

ترافیک باقی مانده در هر دوره قابل انتقال به دوره بعدی نیست.

بسته های فشفشه اینترنت های وب

فشفشه، بسته‌های حجمی با مهلت استفاده محدود هستند که روی سرویس مشترکان اینترنت های وب فعال می‌شوند. با استفاده از بسته های فشفشه می‌توانید در مدت زمانی مشخص، حجم زیادی از ترافیک را بدون افت سرعت و با قیمت مناسب استفاده کنید. در این بسته‌ها، نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی 2 است.

بستهحجمشرایطقیمت
فشفشه 7 روزه10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 20 گیگ ترافیک داخلی)در هنگام فعال‌سازی این فشفشه باید حداقل 8 روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.8 هزار و 500 تومان
فشفشه 15 روزه30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 60 گیگ ترافیک داخلی)در هنگام فعال‌سازی این فشفشه باید حداقل 16 روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.18 هزار تومان
فشفشه 30 روزه50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی)در هنگام فعال‌سازی این فشفشه باید حداقل 31 روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.30 هزار تومان

 

به تمامی مبالغ بالا، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌شود.

بسته های نیترو پلاس اینترنت های وب

بسته‌های نیترو پلاس به سه دسته 3 ساعته، 1 روزه و 3 روزه تقسیم می‌شوند. این بسته‌ها برای افزایش سرعت سرویس‌های غیر حجمی طراحی شده‌اند و علاوه بر افزایش سرعت سرویس برای زمانی مشخص دارای ترافیک هم هستند. این سرویس‌ها به صورت آنی فعال می‌شوند و بسته نیتروی خریداری شده به محض خرید روی سرویس فعلی شما فعال خواهد شد. البته در زمان فعال بودن بسته فشفشه، امکان خرید و فعالسازی سرویس نیترو وجود ندارد. در این صورت بسته نیتروی شما به صورت کد تخفیف در پنل کاربری شما ذخیره می‌شود و پس از اتمام بسته فشفشه می‌توانید کد تخفیف آن را فعال کنید.

در تمامی بسته‌های نیترو پلاس، سرعت پایه در افزایش سرعت برابر با سرعت نیترو است.

نیترو پلاس‌های 3 ساعته

سرعت اتصالترافیکقیمت
16 مگابیت بر ثانیه1.125 گیگابایت بین‌الملل (معادل 2.25 گیگ داخلی)300 تومان
8 مگابیت بر ثانیه625 مگابایت بین‌الملل (معادل 1.25 گیگ داخلی)200 تومان
4 مگابیت بر ثانیه375 مگابایت بین‌الملل (معادل 750 مگابایت داخلی)150 تومان

نیترو پلاس‌های یک روزه

سرعت اتصالترافیکقیمت
8 مگابیت بر ثانیه4.375 گیگابایت بین‌الملل (معادل 8.75 گیگ داخلی)1 هزار و 600 تومان
16 مگابیت بر ثانیه9.125 گیگابایت بین‌الملل (معادل 18.25 گیگ داخلی)2 هزار و 600 تومان

نیترو پلاس‌های 3 روزه

سرعت اتصالترافیکقیمت
4 مگابیت بر ثانیه8 گیگابایت بین‌الملل (معادل 16 گیگ داخلی)4 هزار تومان
8 مگابیت بر ثانیه13 گیگابایت بین‌الملل (معادل 26 گیگ داخلی)5 هزار تومان
16 مگابیت بر ثانیه27.5 گیگابایت بین‌الملل (معادل 55 گیگ داخلی)8 هزار تومان

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

6 دیدگاه

  1. تعرفه های آسیاتک خیلی خیلی بهتر از دیگر شرکتها هست

  2. ما ک آه نداریم با ناله سودا کنیگ

  3. چخبره بابا اینهمه پول اونم با این سرعت؟