زباله های پلاستیکی

میکروب پلاستیک خوار راهکاری جدید برای خلاص شدن از شر زباله های پلاستیکی

بدون شک در اقیانوس ها پسماندهای پلاستیکی بسیاری تجمع پیدا کرده است که به یقین عامل این اتفاق نامیمون نیز انسان است. اخیرا کشف یک میکروب پلاستیک خوار انسان را به از بین بردن و انهدام زباله های پلاستیکی امیدوار کرده است.

انهدام زباله های پلاستیکی اقیانوسی یکی از آمال انسان است و دانشمندان با کشف میکروبی پلاستیک خوار امیدوارند بتوانند این معضل جهانی را از بین ببرند.

دانشمندان در جریان مطالعات خود دریافتند که اجتماعاتی از میکروب ها بر روی زباله های پلاستیکی اقیانوسی تجمع کرده و به از بین رفتن پسماندهای پلاستیکی  کمک می کنند. این مکانیزم بیولوژیک طبیعی می تواند راهکاری مناسب برای خلاصی از شر پلاستیک های اقیانوسی باشد.

زمانی که پلاستیک وارد اقیانوس می شود، عوامل غیر بیولوژیکی مانند تشعشعات ماورا بنفش، حرارت بالا و عوامل فرسایشی دیگر منجر به فرسوده شدن تدریجی آن می شوند. این عوامل محیطی آغازگر انحطاط مواد پلاستیکی هستند و آن را به بخش های کوچکتر شامل میکروپلاستیک ها و نانوپلاستیک تقسیم می کنند.

در واقع فرسایش غیربیولوژیک زمینه را برای فرسایش بیولوژیک بهتر فراهم می کند. پس از فرسایش غیربیولوژیک اولیه، طیفی عظیمی از ارگانیزم های زنده می توانند بر روی این سطح فرسوده جا خوش کرده و از آن به عنوان منبع کربن تغذیه کنند.

کاهش وزن زباله های پلاستیکی با فعالیت میکروبی

در آزمایش بعمل آمده، از زباله های پولی اتیلین و پولی استیرن استفاده شد. این زباله ها در معرض تجمعات میکروبی پلاستیک خوا ر قرار گرفتند. پس از پنج ماه، زباله های پلاستیکی دوباره وزن شدند و مشخص گردید ارگانیزم های زنده که از آن تغذیه می کردند بین ۷ تا ۱۱ درصد آن را مصرف کرده اند. در واقع وزن پولی اتیلین تا ۱۱ درصد و وزن پولی استیرن تا ۷ درصد کاهش پیدا کرده بود.

این اولین بار نیست که دانشمندان با استفاده از قدرت میکروب ها قصد انهدام زباله پلاستیکی را داشته اند. پژوهشگران سال های متمادی است که درصدد کشف میکروب هایی با خاصیت خوردن پلاستیک هستند، تا با آنها به جنگ زباله های پلاستیکی بروند.

آنها هنوز به یک موفقیت کامل دست نیافته اند، اما هر گونه دستاورد کوچکی برای آنها بسیار ارزشمد است، زیرا می تواند نوید بخش ورود انسان به عصر بدون پلاستیک باشد.

به هر حال اگر انسان بتواند در آینده ای نزدیک به کشف میکروب ها و ارگانیزم های پلاستیک خوار نائل شود، قادر خواهد بود جهان را به سمت و سویی بهتر رهنمود شود، جهانی که مشکلات زیست محیطی آن به شکل چشمگیری حل شده است.

اینکه چه میزان زباله پلاستیکی در سال مسیر خود را به سمت اقیانوس ها ادامه داده و به آن ورود می کنند هنوز مشخص نیست، اما نتایج یک پژوهش در سال ۲۰۱۵ نشان داد که تنها در سال ۲۰۱۰ در حدود ۱۲/۷ میلیون تن از زباله های انسانی خود را به اقیانوس رسانده اند.

نیمی از این زباله تنها متعلق به ۵ کشور چین، اندونزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام است. کشور اندونزی دومین کشور آلوده کننده اقیانوس ها با زباله های پلاستیکی محسوب می شود و هر سال ۱/۴ میلیون تن زباله پلاستیکی تولید می کند. اگر این روند ادامه پیدا کند، شاهد مخاطرات بیشتری خواهیم بود که زندگی اقیانوسی را در آینده با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

یک دیدگاه

  1. خوب اگه اینجوری پیش زره که همه موجودات دریایی مردن