برترین کشورهای جهان

برترین کشورهای جهان در سال 2020 معرفی شدند

بر اساس گزارشی که توسط دانشگاه پنسیلوانیا و گروه مشاورین بی ای وی تحت عنوان لیست برترین کشورهای جهان در سال 2020 منتشر شد، سوئیس توانست لقب بهترین کشور جهان را به خود اختصاص دهد.

دانشگاه پنسیلوانیا و گروه مشاورین بی ای وی اخیرا کشورهای جهان را در سال 2020 رتبه‌بندی کردند که البته در این رتبه‌بندی از 20 هزار نفر از مردم سراسر دنیا نظرسنجی شده است. همچنین در این رتبه‌بندی 9 زیر شاخه کیفیت زندگی، میزان قدرت اقتصاد، سهولت کسب و کار،  تمایل شهروندان برای مهاجرت از آن کشور، فرهنگ و هنر، نفوذ فرهنگی (ذهنیت مردم دیگر کشورها نسبت به آن کشور)، تجربه زندگی و کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته است. گفتنی است در این گزارش،  ایران جزو کشورهای رتبه‌بندی شده قرار نداشت.

لیست برترین کشورهای جهان در سال 2020

در این لیست 10 کشور به عنوان برترین کشورها معرفی شدند که به ترتیب رتبه 1 تا 10 به کشورهای سوئیس، کانادا، ژاپن، آلمان، استرالیا، انگلیس، آمریکا، سوئد، هلند و نروژ تعلق دارد.

لیست برترین کشورها در 9 شاخص اصلی

نوع شاخص برترین کشورها در هر شاخص
کارآفرینی آلمان، آمریکا، ژاپن، انگلیس، سوئیس
تجربه زندگی برزیل، ایتالیا، اسپانیا، یونان، تایلند
شهروندی سوئد، کانادا، نروژ، هلند، دانمارک
نفوذ فرهنگی ایتالیا، فرانسه،اسپانیا، آمریکا، انگلیس
فرهنگ و هنر ایتالیا، اسپانیا، یونان، فرانسه، مکزیک
تمایل شهروندان برای مهاجرت از آن کشور امارات، هند، چین، مصر، ژاپن
سهولت کسب و کار لوکزامبورگ، سوئیس، کانادا، دانمارک، سنگاپور
میزان قدرت اقتصاد آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلیس
کیفیت زندگی کانادا،دانمارک، سوئد، نروژ، استرالیا

جایگاه سایر کشورها

طبق این گزارش، کشور فرانسه در جایگاه 12، کشور چین در جایگاه 15، کشور سنگاپور در جایگاه 16، اتریش در جایگاه 18، امارات در جایگاه 22، عربستان در جایگاه 31، ترکیه در جایگاه 35، اسلواکی در جایگاه 52، آذربایجان در جایگاه 61 و قزاقستان نیز در جایگاه 66 لیست بهترین کشورهای جهان قرار دارند.

لیست بدترین کشورها

بر اساس بررسی‌های انجام شده کشور لبنان در آخر این گزارش قرار داشته و لقب بدترین کشور به آن اختصاص دارد. بالاتر از لبنان نام کشورهای صربستان، عمان، بلاروس، تونس، اوکراین و غنا به چشم می‌خورد.