طرح تبدیل خودروهای برلیانس

طرح تبدیل خودروهای برلیانس و رنو در اسفند 98

طرح تبدیل خودروهای برلیانس و رنو در اسفند 98 اعلام شد. شرکت سایپا برای انجام تعهدات معوقه خودروهای برلیانس و رنو از طرح تبدیل استفاده می‌کند.

گروه خودروسازی سایپا برای انجام تعهدات معوقه خودروی برلیانس و رنو از طرح تبدیل استفاده می‌کند. این شرکت بخشنامه‌ای را منتشر کرد و در آن از دارندگان حواله‌های خودروهای رنو و برلیانس خواست تا به صورت اختیاری به جای محصولات ثبت نامی، خودروهای معرفی شده را دریافت کنند. این بخشنامه برای خودروهای دستی و اتوماتیک به صورت جداگانه منتشر شده است. در ادامه جزئیات این طرح تبدیل محصولات سایپا را مشاهده می‌کنید:

جزئیات طرح تبدیل خودروهای برلیانس و رنو

طرح تبدیل محصولات رنو و برلیانس گیربکس دستی

خودرو اطلاعیه خودرو
دو پیش فروش- یک فروش فوری پیش فروش نقدی 60 روزه طرح تبدیل محصولات رنو و برلیانس به قیمت مصوب روز کارخانه در زمان تحویل کوییک دو رنگ دستی با رینگ آلومینیومی
دو پیش فروش- یک فروش فوری پیش فروش نقدی طرح تبدیل محصولات رنو و برلیانس به قیمت تیر97 کوییک دو رنگ دستی با رینگ آلومینیومی
دو پیش فروش- یک فروش فوری فروش فوری 30 روزه کوییک آر طرح تبدیل گروه برلیانس و رنو/ قیمت تیر 97 کوییک دو رنگ دستی با رینگ آلومینیومی

طرح تبدیل محصولات رنو و برلیانس گیربکس اتوماتیک

خودرو اطلاعیه خودرو
یک فروش فوری- یک پیش فروش پیش فروش نقدی 60 روزه طرح تبدیل محصولات رنو و برلیانس به قیمت مصوب روز کارخانه در زمان تحویل کوییک دو رنگ دستی با رینگ آلومینیومی
یک فروش فوری- یک پیش فروش فروش فوری 30 روزه کوییک آر طرح تبدیل گروه برلیانس و رنو/ قیمت تیر 97 کوییک دو رنگ دستی با رینگ آلومینیومی