هدیه نوروزی ایرانسل

هدیه نوروزی ایرانسل در فضای مجازی دست مایه طنز شد!

اپراتور دوم کشور به مناسبت فرا رسیدن سال جدید برای کاربران خود 1 گیگابایت اینترنت رایگان در نظر گرفته است که این هدیه نوروزی ایرانسل در فضای مجازی دست مایه طنز شد.

ایرانسل به عنوان دومین اپراتور تلفن همراه کشور به مناسبت فرا رسیدن سال جدید برای کاربران خود 1 گیگابایت اینترنت رایگان هدیه در نظر گرفت که حواشی زیادی را به همراه داشت. علاوه بر این که حجم این بسته هدیه بسیار محدود است، کاربران نیز فقط 1 ساعت زمان دارند تا از این بسته استفاده کنند. همین محدود بودن حجمی و زمانی بسته هدیه ایرانسل باعث شد تا در فضای مجازی، بسیاری آن را دست مایه طنز و تمسخر قرار دهند.

نحوه فعال‌سازی هدیه نوروزی ایرانسل

هدیه نوروزی ایرانسل

کاربران اپراتور دوم کشور می‌توانند برای فعال‌سازی بسته هدیه 1 گیگابایتی ایرانسل کد دستوری ستاره 1399 مربع (#1399*) را شماره‌گیری کنند. کاربران توجه داشته باشند فقط 1 ساعت زمان دارند تا این بسته 1 گیگابایتی را مصرف کنند.