آب و هوای

آب و هوای مریخ به نقل از کنجکاوی!

 محققان ناسا با کمک داده‌های آب وهوایی مریخ نورد کنجکاوی، تغییرات جوی در سیاره سرخ را مورد مطالعه قرار دادند.در طول ۱۲ هفته نخست فرود مریخ نورد کنجکاوی در نزدیکی دهانه گیل مریخ، محققان داده‌های بیش از ۲۰ حادثه جوی با حداقل یکی از مشخصه‌های تغییر جهت وزش باد، تغییر ...

متن کامل »