آتش گرفتن Galaxy J5

آتش گرفتن گلکسی جی ۵؛ آتش بازی سامسونگ ادامه دارد!

آتش گرفتن گلکسی جی 5

مشخص نیست که گوشی‌های هوشمند به چه منظور علیه انسان‌ها قیام کرده و با خود سوزی قصد رساندن چه پیامی را دارند؛ اما در هر صورت این تصمیم به تصویب بیشتر مدل‌ها رسیده و یک به یک در حال اجرایی کردن آن هستند تا بلکه با آتش گرفتن به صورت ...

متن کامل »